Badanie poziomu zadowolenia rezydentów stażystów w Uniwersyteckim szpitalu im. Carla Gustava Carusa w Dreźnie

Badanie poziomu zadowolenia osób, które odbyły staż/rezydenturę w szpitalu w Dreźnie.