Baza danych proszków (do druku 3D)

Obsługa całości cyklu życia proszków do druku 3D (produkcja i badanie procesu produkcji, kontrola jakości obejmująca badania proszku, badania wytrzymałościowe wydruków 3D wykonanych danym proszkiem, sprzedaż/użycie)