Zdalna kontrola laboratorium

Utworzenie narzędzia umożliwiającego zdalny nadzór nad laboratorium. Połączenie streamingu: optycznej kontroli (kamery), wyników pracy maszyn oraz narzędzia raportującego.