Polsenior 2

Rozszerzona nazwa projektu: „Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem”

To ogólnopolskie badanie stanu zdrowia starszych Polaków, ich sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz jakości życia, realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia, głównym realizatorem projektu był Gdańsku Uniwersytet Medyczny (GUMed).